10 мерки за приемане и реално постигане на съгласие

Четири срички, 12 букви и цел за изпълнение. Ето как помирениецел, към която се стремят много домове, така че родителите да могат да развиват работата си, без да пренебрегват възпитанието на децата си. Но как да го получим? За щастие за семействата има много организации, които претендират за този въпрос, сред които Националната комисия за рационализиране на графиците, ARHOE.

По повод на 23 март, Ден на помирението на семейния, личния и трудовия живот и съвместната отговорност, ARHOE се занимава с няколко от тези въпроси и публикува манифест за постигане на "твърд ангажимент, който се превръща в реални мерки". Декалог с мерки, които завършват с всички агенти, ангажирани с този въпрос, като поемат своята роля и постигат тази цел.


Декалог за помирение

Това са мерките, предложени от ARHOE за постигане на желаното помирение:

- Съчетаването на професионалния, семейния и личния живот трябва да се разбира като право на хора, мъже и жени, 365 дни в годината.

- Промяната на традиционните роли на жените и мъжете по отношение на участието им в семейството, дома и работата е от съществено значение за изграждането на нова организация на социалната и икономическата система, където жените и мъжете могат да направят различните аспекти съвместими. от живота му: работа, семейство, свободно време и лично време.

- Следователно мерките за помирение и социална отговорност допринасят за ефективното равенство между жените и мъжете.


- Съчетаването на семейния, професионалния и личния живот позволява изграждането на общество, основано на качеството на живот на работещите хора, подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и икономическите резултати.

- Мерките за рационализация и гъвкавост на времето и работните пространства са едни от най-ефективните инструменти за управление на човешките ресурси за насърчаване на помирението и съвместната отговорност.

- Съгласуването не работи по-малко, но работи по-добре. Мотивираната работна сила създава добра работна среда и благополучие на работниците, по-голяма производителност и положително въздействие върху бизнес резултатите.

- Политиките за рационализиране на графиците, които водят до помирение и равенство между жените и мъжете, позволяват да се увеличи производителността и да се подобри имиджът на предприятията.

- Необходимо е да се работи вкъщи по идеята за „семейния екип“, тъй като семейните и домашните задължения между мъжете и жените са задача на всеки.


- От съществено значение е в стратегиите за колективно договаряне да се включат стратегии, които позволяват съвместяването на семейния, професионалния и личния живот.

- Администрацията и компаниите следва да насърчават мерки за премахване на разликата в заплащането на половете.

Дамиан Монтеро

Видео: 97% Owned - Economic Truth documentary - How is Money Created


Интересни Статии

Липсата на сън причинява депресия и тревожност

Липсата на сън причинява депресия и тревожност

Знаете ли, че човек, който живее между тях 75 и 80 години ще са прекарали около 25 години от живота си заспал? Истината е, че трябва да спим значителна част от нашето съществуване, защото липсата на...

Включването на рибата в детската диета подобрява качеството им на сън

Включването на рибата в детската диета подобрява качеството им на сън

Диетата е много важна за всеки човек, дори и в най-малките, които са в процес на развитие и че от тези храни, които консумират, ще зависи тяхното бъдеще в много аспекти. Сред най-препоръчителните...