Мерки за съживяване на концепцията за семейството в Европа

Днес Европа живее демографска зима. Има много причини, които са довели до упадък на майчинството, застаряването на населението и в някои случаи дори е трудно да се променят поколенията. Ето защо много агенции са посветени да анализират ситуацията и да се опитат да намерят решение на това въпроси.

Сред тях е Институтът за семейна политика, IPF, който анализира демографската еволюция в Испания и в Европа. Контекст, в който, въпреки че населението е нараснало, то е благодарение на пристигането на имигрантско население, но то потвърждава застаряването на хората, родени на този континент през последните години, и намаляването на лицата под 15 години.


Възрастен континент

Данните, предлагани от IPF, показват, че повече от 23 милиона млади хора през последните 35 години и в момента представляват само 15,6% от населението. От другата страна на таблицата 1 от всеки 5 европейци (19,2% от населението) е над 65 години, надхвърляйки 97,7 милиона души.

Това означава, че по-възрастното население на 80 години достига 25 милиона души и вече представлява 5,1% от населението. Всеки ден в Европа има 433 нови лица под 15-годишна възраст. Напротив, има 4 766 нови хора над 65-годишна възраст. Накратко, вече има 18 милиона души над 65 години, отколкото хора под 15-годишна възраст.


Ако погледнем случая с Испания, тази страна е до нея Италия страната на Европейския съюз с най-висока продължителност на живота (83,5 години спрямо 83,4 от съседите на континента). Нещо, което заедно с намаляването на раждаемостта е причинило застаряването на населението.

Ако тази тенденция се запази в 2050 населението на Европа ще бъде много старо. Предполага се, че на всеки 2 възрастни ще има 1 млад човек. Почти 1 на 3 души (28,5% от населението) ще бъде над 65 години (150,6 милиона).

Как да променим това бъдеще

IPF посочва следните предложения, за да се промени ситуацията и да се направи отново важната стойност на семейството, което ще позволи да се презареди раждаемост в Европа:

- Насърчаване на правата на семейството.

- Включване на „семейната перспектива“ при законодателството. Правителствата трябва да имат предвид, че залаганията върху семейството не са разход, а инвестиция.


- Преоткрийте концепцията за семейството и я разпознайте като основа и основа на социалната структура.

- Възстановяване на значението и социалните функции на семейството. Ядро на предаване на ценностите като солидарност, съпричастност и възпитател.

- Разглеждане на семейството и майчинството като основни стълбове на обществото.

- Прилагане на истинска и ефективна цялостна политика за подкрепа на семейството. Съгласени и глобални мерки, които обхващат всички аспекти, които пряко или косвено засягат семейството, като социални, правни, институционални, административни, икономически, фискални или медийни аспекти.

Дамиан Монтеро

Видео: Debtocracy (2011) - documentary about financial crisis - multiple subtitles


Интересни Статии

3 ключа за правене на смели деца

3 ключа за правене на смели деца

Как да накараш детето да не се страхува да се изправи пред живота, да не се обръща непрекъснато в търсене на помощ от родителите си, без да отказва да се качи на слайд, че не знае или не изпълнява...

3 вида, които помагат на тен да изглеждат след почивка

3 вида, които помагат на тен да изглеждат след почивка

Златна кожа е една от най-добрите атракции, които изглеждат лъчисти. След лятната ваканция е важно да имате предвид най-добрите тайни на най-добрите външност това ще ви помогне да подчертаете този...

Децата се преместваха: дейности, съобразени с конкретните нужди

Децата се преместваха: дейности, съобразени с конкретните нужди

Децата не спират за момент, но имат нужда! Поради тази причина родителите трябва да благоприятстват активността и действията в тези епохи, тъй като това е важно за хармоничния растеж.Децата трябва да...