7 съвета срещу детската агресия

Родителите и учителите често се сблъскват с агресивни деца, без да знаят как да действат с тях или да управляват поведението си и да го пренасочват. Тези изблици на агресия са нормална черта в детството, но някои деца упорстват в агресия и не са в състояние да се овладеят. Ето защо е важно да знаете някоисъвет срещу детската агресия.

7 съвета срещу детската агресия

1. Създайте указания за вашето дете. И преди, и след като детето ви е реагирало с агресивно поведение, той ще трябва да му даде определени насоки. Целта е да се обяснят ясно на децата негативните аспекти на насилственото поведение, за да бъдат убедени да ги изпълнят и да се подчертаят негативните последици, които те предизвикват в други.


2. Научете го чрез пример. Децата трябва да намерят в родителите си модел на диалог за разрешаване на конфликтни ситуации, които възникват в дома. Като се има предвид, че, както посочихме по-горе, децата се учат чрез имитация, примерът, който родителите дават на детето си, ще бъде решаващ, така че детето, в лицето на конфликт, да може да отхвърли отговор, основан на насилие.

3. Предложете алтернатива. Учението му да не използва насилие, без да му дава насоки за справяне с проблемите, е грешка. Избягвайте да сте разглезено дете. Необходимо е да анализираме заедно с детето проблемите и различните решения, като винаги предлагаме истинска алтернатива на лошото поведение, основано на агресия.


4. Избягвайте насилствено съдържание. Излагането на насилствено съдържание увеличава агресивността при децата. Затова е необходимо родителите да избягват насилствено съдържание и да им помогнат да разграничат фикцията и реалността, така че те да се научат да измерват последиците от своите действия.

5. Хвалете позитивното. Образованието в положителна посока ще бъде от полза за него и за други деца или братя и сестри. Когато баща признава, че синът му е разрешил конфликт по подходящ начин, като го похвали, например, като го похвали, той не само го насърчава да продължи с това поведение, но и го представя като пример за останалите деца. Можете да намерите в групата на връстниците си справка за добро поведение.

6. Избягвайте засилването на агресивното детско поведение, Засилването или възнаграждаването на негативното поведение на децата пред други хора е вредно за тях. Това е начин да се одобри поведението на вашето дете, което да го накара да види, че това, което прави, е наистина добро и че може да го повтори по всяко време без отрицателни последствия.


7. Приемане на пропорционални мерки и спазване на тях. Изправени пред лошо поведение, наистина е важно родителите, освен да посочват на детето какво са направили погрешно, да наложат пропорционална мярка (наказание) и да бъдат твърди в тяхното спазване. Освен това ще е необходимо наложеното наказание да им помогне да научат нещо за извършеното погрешно и отрицателните последици, които тяхното лошо поведение оказва върху другите.

Патриша Нунес де Аренас

Видео: Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation


Интересни Статии

Откриването на проблеми при ученето при децата като решение на училищния неуспех

Откриването на проблеми при ученето при децата като решение на училищния неуспех

Данните на Евростат ясно показват, че Испания е втората страна в Европейския съюз с най-висок процент неуспех в училище, Само Малта надвишава цифрите на нашата страна в тази област. През 2017 г. в...

10 правила за отговорност на волана

10 правила за отговорност на волана

Неопитността зад волана, консумацията на алкохол, безразсъдството или липсата на уважение към пътя са причина за много от пътнотранспортните произшествия, които се случват всеки ден на пътя. Вземете...

Отвъд Бачилерато

Отвъд Бачилерато

Една от основните грижи на семействата е изберете кой бакалавър е идеал за вашите деца сред разнообразната оферта, която съществува. Решете между a Бакалавър по върхови постижения, a Двойна...