Мадрид, между териториите на Европейския съюз с по-голяма сегрегация в училищата

Образованието е много важно за развитието на всяко дете. Обучението му в училищната среда му дава различни умения, с които той си проправя път по академичния път, в допълнение към придобиването на умения в бъдещата си кариера. На този етап си струва да се запитаме: всички непълнолетни имат ли еднакви възможности? Може ли да изберат същото академично предложение?

Отговорът е не. В областта на образованието също има разделяне а в някои територии не всички деца имат достъп до една и съща оферта по икономически и социални причини. Неравенство, което в Испания надвишава средното за Европейския съюз и че Мадрид има една от териториите с един от най-високите нива в целия континент в този смисъл.


Данните на Испания срещу Европа

Сегрегацията на студентите и нейното сравнение с останалата част от Европа е предмет на изследване на. \ T Автономният университет в Мадрид, Разследване, което е взело предвид данните от доклада PISA 2015 и по-специално е спряло да оценява променливата „индекс на икономическото, социалното и културното положение на студентското семейство“.

В тази променлива са взети под внимание данни като международния социално-икономически индекс на работната ситуация (ISEI), най-високото образователно ниво на родителите на ученика, индекс на семейното богатство, индекс на образователните ресурси на домакинството и индекс на притежанията, свързани с културата в семейния дом. , Оттук са въведени две мерки за измерване на сегрегацията.


От една страна, Индекс на Горард проучва пропорцията, която представлява учениците от малцинствената група в училище по отношение на това как тази малцинствена група е представена в определена географска област (или на ниво автономна общност, държава, област ...), и се интерпретира като процент от студентите, които ще трябва да сменят училищата, за да постигнат равномерно разпределение.

Тя също е взела предвид Изолиращ индекс, Тази мярка оценява вероятността член на малцинствената група да е във вашето училище с друг член от същата група. От двата резултата е възможно да се измери училищната сегрегация, която е много далеч от данните от останалата част на Европа.

Докато Испания представя индекс на сегрегация в училище 0,38, средната стойност за Европа е 0,35. Само страни като България (0,39), Словакия (0,40), Чехия (0,40), Румъния (0,41) и Унгария (0,46) имат по-лоши данни от тази страна, въпреки че трябва да се отбележи образователното равнище на тези региони е по-ниско от представеното от Испания.


Мадрид, Канарските острови и Каталония, начело

В рамките на Испания, не всички части Те представят същите данни за сегрегацията в училище. В конкретната ситуация Мадридската общност с 0,41 в индекса Горар и 0,33 в индекса на изолацията водят това класиране. Те са последвани от територии като Канарските острови, 0.36 и 0.32 и Каталония, с 0.36 и 0.31.

Напротив, територии с по-малка сегрегация в Испания са Балеарските острови, 0.27 и 0.25, Ла Риоха, 0.28 и 0.26, и Галисия, 0.29 и 0.27. Като се има предвид тази ситуация, автономният университет в Мадрид предупреждава за рисковете от това положение, което е един от факторите, които допринасят най-много за предотвратяване на истинско равенство на възможностите.

Дамиан Монтеро

Видео: European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)


Интересни Статии

Повече от половината испански родители не знаят задължителната възраст за образование

Повече от половината испански родители не знаят задължителната възраст за образование

Да бъдеш баща предполага да придобиеш серия от знания, не само свързани с грижата за децата. Да имаш дете означава да овладееш много аспекти, като например възрастта на училището. Родителите знаят на...

Съвети за първото лято с вашето бебе

Съвети за първото лято с вашето бебе

на пристигане на син Това е добра новина във всяко едно отношение. Новият член на семейството също означава да се изправите пред свят, който досега е бил неизвестен, особено ако сте баща за първи...