Комуникация в семейството, знаете ли как да говорите с хората във вашия дом?

Много са разговорите, които се провеждат през деня със семейството. От просто "добро утро", за да говорим за новина, видяна по телевизията. Но наистина ли съществува? общуване в домове? Дали членовете на ядрото, които прекарват толкова много часове заедно, знаят как да говорят?

Доктор по педагогика от Университета в Сантяго де Компостела, Джулия Мария Креспо, осигурява основата за изграждане на положителна комуникация в семейството. Овладяването на добри стратегии в тази област ще позволи изграждането на добри взаимоотношения с децата, двойките и други роднини в дома, нещо, за което е от жизненоважно значение да се вземат предвид всички гледни точки на членовете на това ядро.


Много повече от съпричастност

Джулия Мария Креспо предлага да мисли за семейството като нещо повече от група хора, които живеят заедно. Трябва да си представите всички хора като част от зъбно колело, Всяка връзка в дома ще помогне на тази машина да започне работа. Ето защо, ако има добра връзка между всички тях, климатът в дома ще бъде много по-добър.

Създаването на тези пространства на съжителство ще служи така, че различните членове на семейството да се развиват на ниво човек. По-специално, децата ще се чувстват идентифицирани с това ядро ​​и това чувство за принадлежност ще им позволи да споделят своите проблеми когато пристигнат и поискат помощ в най-трудните за него време.


Как постигате това състояние? Чрез общуване и диалогхоризонтални процеси, при които актьорите непрекъснато обменят ролите си, така че подателят да стане приемник и обратното по време на разговор.

Целта на този процес е да взаимно познаване и създаването на общо пространство на разбиране. Това общо пространство улеснява връзките на автентичната комуникация до степен, при която се разширява познаването на личните сфери на участниците.

Изградете добър комуникативен модел

В тази публикация д-р Джулия Мария Креспо предлага следните указания да изгради добро комуникационно пространство в семейството:

- Оценка на становищата, така че семейството да може да вземе съвместно решение чрез диалог и споделяне на всички гледни точки.


- Развиване на асертивни умения. Умения, които включват от сферата на позитивното изразяване на нашите впечатления за действията или мислите на друг човек и също така обхваща съгласуваността на речта.

- Грижа се за нещо повече от думи. Погрижете се за жест, за позата, за всички онези елементи на невербалния език, които понякога му противоречат и създават ситуации на двусмислие в разбирането на посланието.

- Подходящо използване на пространства и време за комуникация. Трябва да знаете как да избирате моментите и ситуациите. Времето и пространството са елементи, които могат да помогнат или да попречат на комуникацията в зависимост от опита, който демонстрираме в неговото използване.

Дамиан Монтеро

Видео: Свобода от диктатуры зверя внутри тебя


Интересни Статии

Ползите от „Еразъм“

Ползите от „Еразъм“

Повечето от студенти от университета мечтаят да напуснат Еразъм, Опитът, който, въпреки че мнозина са съгласни да посочат като жизненоважен в живота си, много родители предизвикват страх. Появяват се...

От детството до юношеството, какви аспекти трябва да бъдат изяснени за вашата безопасност?

От детството до юношеството, какви аспекти трябва да бъдат изяснени за вашата безопасност?

Растежът означава промяна, адаптиране към нови сценарии и, разбира се, поемане на нови отговорности. Не само при достигане на възрастни, но и от детството до юношество тази промяна се оценява. И не...